زهر بچه عقرب عمده

فروشندگان عمده زهر بچه عقرب اصل

عقرب یک گیاه خارپشت عجیب و غریب است، شبیه یک خرچنگ رودخانه، متعلق به نوع حشرات بندپایان است که قرن ها از همه موجودات زنده وحشت داشته است. گزش وی تا حد فلج نسبی

بیشتر بخوانید